Video i din undervisning

En självhjälpsguide för att komma igång med video i din undervisning

Vad?

Vad går att göra? Vad kan du spela in? Vad ska du tänka på? Här får du svar på dessa frågor.

Vad kan du göra för slags inspelningar?Autoptimize

Du kan göra skärminspelningar med eller utan din webbkamera, du kan spela in med din mobil eller platta, eller så väljer du att spela in med en kamera, antingen i videostudion eller på en annan plats.

Under fliken Hur hittar du information om hur du praktiskt går tillväga för att göra olika inspelningar samt vad du kan få hjälp med.

Vad kan du spela in? Valmöjligheterna är många. Det pedagogiska syftet med din video avgör vad du väljer att spela in. Här listas några få exempel på vad som kan spelas in och vad det lämpar sig till. Tänk på att dessa typer av inspelningar kan göras av såväl lärare i flipped classroom setting som av studenter som inlämningsuppgifter.

Spela in… för att…
Föreläsning använda i distansundervisning eller i blended learning, i förväg eller streamat live. Dela gärna upp föreläsningen i mindre bitar!
Intervju (välj om endast de(n) intervjuade ska synas eller även den som intervjuar) introducera en (extern) föreläsare eller områdesexpert

förklara begrepp eller koncept

ge feedback

Rollspel demonstrera en färdighet eller situation när verkliga situationer är svåra att filma p.g.a. privacy eller tystnadsplikt, som t.ex. på sjukhus, på anstalt eller i rätten
Utomhus demonstrera eller illustrera en färdighet eller ett begrepp/koncept

introducera en kurs, utbildning, eller fakultet

Labbinstruktioner demonstrera en färdighet

ge en steg-för-steg introduktion

Vad behöver du tänka på för att din video ska bli bra? Ju bättre förberedd du är innan du börjar spela in, ju bättre resultatet blir. Följande video ger dig några snabba råd om manus, ljud, ljus, samt klädsel. Dessa råd gäller oavsett om du gör en skärminspelning, spelar in med din mobil eller i studion. Under fliken Hur kan du läsa mer om hur du skriver manus för video. Ännu fler tips finns i texten under videon.

Ha ett syfte! Ett tydligt syfte med din video underlättar både för dig och för dina studenter. Constructive alignment, kopplingen mellan lärandemål, lärandeaktivitet och bedömning/examination, är ett sätt att koppla ett syfte till din video. Så får din video störst pedagogisk verkan.

Håll det allmänt! Genom att hålla dig till information, fakta och händelser som är allmänna och inte riskerar att ändras snabbt ökar du förutsättningarna för att din video kan återanvändas i kommande kurser och terminer.

Håll det kort! Max fem – sex minuter är ett bra riktmärke. Håll dig helst till ett ämne per video. En kort video är mycket lättare att ta till sig. Du undviker även stora filer, vilket underlättar när du vill ladda upp videon på lärplattformen eller på Youtube. Har du längre föreläsningar kan du dela upp dem i mindre bitar. Ta endast ett ämne eller en idé per video.

Håll kameran stilla! Använd stativ eller ställ kameran på ett stadigt underlag för att undvika att dina tittare får sjösjuka. Handhållen kameraföring må vara ett av de tio buden som föreskrivs av danska filmrörelsen Dogme 95, men lämpar sig inte i undervisningssyfte.

Bild: Tim Caynes via Flickr CC 2.0 BY NC

Rensa upp bakgrunden! Det är viktigt att bilden blir så ren och avskalad som möjligt. Rensa det som behövs, så att bakgrunden blir neutral, utan störande element som tar uppmärksamheten från det eller den som ska spelas in. (Obs! I videon använde vi olika rörliga bakgrunder för att visa vad som kan göras i videostudion med green screen).

Inkludering, lika villkor! Tänk efter vad det är du förmedlar med de bilder du använder i din powerpointpresentation eller video. Vem är det som framställs? Befäster du några seglivade stereotyper? Utgå ifrån alla diskrimineringsgrunder och se om du kan ändra något. Hur är det med maktstatus? Och vad är personens kön, ålder, etniska bakgrund? Är ‘läkaren’ en medelålders man i vit rock med stetoskop runt halsen och ‘sjuksköterskan’ en yngre kvinna? Ha en normkritisk blick! Vänd på det förväntade och byt ut kön, ålder, osv på personerna som avbildas eller filmas. Det som inte syns på bild kan inte bli verklighet, heter det. Om du vågar utmana normen i dina bilder eller filmer känner sig många fler inkluderade i budskapet du förmedlar.