Video i din undervisning

En självhjälpsguide för att komma igång med video i din undervisning

Upphovsrätt

Det är viktigt att du har koll på vad som gäller angående spridning av din video på olika ställen. Det rör sig inte enbart om personuppgifter eller känslig information, utan det är en fråga om upphovsrätt också. Vilket material använder du i din video? Vilka bilder? Var hittade du dem? Har du rätt att använda dem i din video? Upphovsrätt – vad gäller i Sverige? Och hur är det med dataskyddsförordningen/GDPR och samtycke? Här kan du läsa kortfattat om vad som gäller.

Upphovsrätt innebär att en person som skapat ett verk har ensamrätten att bestämma hur verket får användas. Något räknas som “verk” när det har en originalitet, en individuell särprägel. Det är just det säregna som skyddas, inte verkets idéer eller fakta. I korthet består upphovsrätt i Sverige av en ekonomisk och en ideell del. Den ekonomiska rätten innebär att upphovsrättsinnehavaren (den personen som skapat verket) får ekonomisk ersättning när verket trycks eller framförs för allmänheten. Den ideella rätten innebär att verkets skapare har rätt att bli omnämnd, och att verket inte ska användas på ett sätt som kränker upphovsrättsinnehavarens goda namn. Den ideella rätten kan inte överlåtas till någon annan (förutom när det gäller programvara i Sverige). Den som skapar ett verk behöver inte ansöka om upphovsrätt, utan den gäller automatiskt.

Dataskyddsförordningen/ GDPR

Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR, General Data Protection Regulation, eller Dataskyddsförordningen på svenska, som lag i hela EU. Förordningen ersätter PUL och stärker den enskildes rättigheter gällande personlig integritet. LU informerar om vad som gäller för dig som medarbetare.

För dig som gör video betyder detta att du måste vara medveten om vad som räknas som personuppgifter och vad du får och inte får visa. I korthet gäller följande: all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Undvik att ta med sådant som gör att personer kan bli igenkända. Visar du personers ansikten på foto eller rörlig bild, ska du alltid se till att ha deras skriftliga samtycke. Detta gäller även generiska bilder (exempelvis bilder du hittar när du söker på “en grupp studenter”, och som visar personer som du inte känner och som därför inte kan ge sitt samtycke).

Ska du filma eller fotografera måste du informera de som berörs av det. Samtyckesblanketter ska skrivas under av alla som hamnar på video eller foto. Här hittar du blankett för skriftligt samtycke på svenska och blankett för skriftligt samtycke på engelska att ladda ner och skriva ut.

Läs mer om vad som gäller vid LU angående bild och film, samtycke och upphovsrätt.

Bild: Nicolette Karst CC 4.0 BY NC

Vilka bilder får du då använda? Var hittar du dem?

Det bästa är naturligtvis att ta egna bilder. Har du ingen möjlighet till det finns det ställen där du hittar bilder att använda i din presentation eller video. Bilderna är försedda med en Creative Commons-licens. Det finns fyra olika licenser som kan kombineras eller användas var för sig.

I LU:s egen bild- och mediebank hittar du bildmaterial som du som anställd vid LU får använda. Logga in med din Lucat. Det finns fler ställen där du kan hitta bilder du får använda. Oavsett vilka bilder du använder ska du kolla upp vad som gäller för varje enskild bild.